Regno d’Italia 1891-96 Effige Umberto I 5 lire usato Sassone n° 64

Siglato Gino Biondi

Valore a catalogo Sassone 2018 € 400